Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Aydınlatma Metni

tanıtım dökümanı

ECR Elektromekanik Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden üyelik  sebebiyle müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Kişisel verileriniz, Şirket binamızın ve tesislerimizin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5 (2) (f) maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartı dâhilinde fiziki olarak yahut web sayfası üyeliği yahut alışverişiniz nedeniyle işleyebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirket binamızı ve tesislerimizi web sayfalarımızı ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki ve elektronik yöntemler toplanmaktadır.

 • Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri ve İşlenme amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sayfamızdan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,) şirketimizin faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, yorumlarınız görüşleriniz ve bizimle paylaştığınız diğer kişisel verileriniz, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, şirketimiz tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.

 

Ayrıca, web sitesi üyeliği kapsamında alınan kimlik ve iletişim bilgileri de (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Adres vb) Sadakat Programı kapsamında işlenmektedir. internet sitesi üzerinden veya mağazalarda GSM numaranıza gelen şifre ile doğrulama gerçekleştirilerek üye olunabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde; Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İletişim Faaliyetleri, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

 

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (sms, e-posta) gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesi ve işbu aydınlatma metnini kabul etmek için ilgili kutucukları işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle; mağazalarımızda ise  uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda ( SMS,MMS,MOBİL PUSH, E-MAİL vs) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi, kasa görevlisine bildirmeniz durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

 

3- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin takibinin yapılması
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenecektir.

Teslimat süreçlerindeki üçüncü kişilerin verilerinin paylaşılmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 

4-Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler (ürünlerin size teslimi için kargo firması, tadilatları için terzi, , web sitemizin yönetimi için web ajansımız vb) ve aynı veri tabanını kullandığımız ECR Elektromekanik Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak  paylaşabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.
 • Denetim sürecinde ilgili kişisel verileriniz Denetim Firmaları ile paylaşılacaktır.
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır.

Açık rızasına istinaden kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız tedarikçilerimizle paylaşılacaktır.

5-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  www.ecrmarine.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış  kişisel veri başvuru formunu  doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde  info@ecrmarine.com adresinden veya yine yazılı olarak  aşağıda belirtilen posta adresinden şirketimize  iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için  www.ecrmarine.com web sitemizde de yer alan VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ POLİTİKASI’ nı inceleyebilirsiniz.

 

ECR Elektromekanik Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. çalışanları, çalışan adayları, İş ortağı/Tedarikçileri, Ziyaretçileri ve 3. Kişiler ile ilgili kişisel veri işleme süreçlerini KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASINDA yayınlamıştır. İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

ECR Elektromekanik Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Evliya Çelebi Mah.Fersah Sok.Giptaş Sanayi Sitesi

E Blok No:36/37/38 Tuzla-İstanbul

Telefon : 02164470533

Mersis No: 0324042922000019